Grondslagfase

Akademie

Elke Grondslagfase-leerder van Laerskool Mikro is uniek en spesiaal.

Elke Grondslagfase-leerder van Laerskool Mikro is uniek en spesiaal. Ons streef daarna om leerders in totaliteit te ontwikkel en om hul gereed te maak om hul plek in die samelewing te kan volstaan.

Reeds vanaf ‘n jong ouderdom ontwikkel ons elke leerder se talente deur kwaliteit onderrig aan te bied. Die Nasionale kurrikulum word deur ons goedopgeleide onderwysers gevolg. Hulle pas voortdurend vernuwende tegnieke toe om die leerproses interessant en genotvol te maak. Die leerdergesentreerde benadering wat in die klaskamer gevolg word, tesame met die Mikro waardesisteem wat by leerders gekweek word, skep ‘n positiewe en gelukkige klaskamerruimte.
Die leerders se weeklikse lesse by die kunsklas, sanglokaal en mediasentrum is ‘n groot hoogtepunt. Hier kan leerders hul kreatiwiteit uitleef en maak ons ook digitale burgers groot. Hul fisiese ontwikkeling vind speel-speel plaas tydens motorieklesse en dit is ook hiér waar daar gefokus word op waardes soos empatie, omgee en goeie sportmangees.

Ons doelwit is om gelukkige, goedgebalanseerde leerders groot te maak en te lei op die pad na volwassenheid.

Mikro – Waar kind nog kind kan wees.