Graad 3

Akademie – Grandslagfase

Graad 3

Die leerder moet:

  • ‘n sterk Wiskundige fondasie hê.
  • die nodige lees- en taalvaardighede bemeester.
  • vaardig wees in lopende skrif.
  • ten volle bemagtig word om in Engels te kommunikeer, lees en skryf.
  • verantwoordelik optree en opdragte korrek uitvoer.
  • vir homself/ haarself kan dink en kritiese denke gebruik om probleme op te los.
  • respek vir sy/haar medemens openbaar.
  • ‘n gelukkige, selfstandige en leergierige graad 3- leerder wees.

Personeel

Zanri_nuwe

Zanri Meyer

Onderwyseres / Graadhoof

Simone_nuwe

Simone Albertyn

Onderwyseres

Thea J_nuwe

Thea Jordaan

Departementshoof: Grondslagfase / Onderwyseres

Dorette_nuwe

Dorette Taljaard

Onderwyseres