Intermediêre– & Seniorfase

Akademie

Intermediêre– & Seniorfase

Die kern van ons skool lê in ons akademie opgesluit, waarmee ons elkeen van ons leerders se potensiaal ontsluit deur die leerders die nodige vaardighede, kennis en waardes aan te leer. Ons is ook trots Afrikaans en ons gebruik ons moedertaal om ons skool en ons lewens in te kleur.

Die akademie word aangebied deur hoogsgekwalifiseerde onderwysers wat daarna streef om elke leerder te laat groei en ontwikkel op hul unieke manier. Die onderwysers maak ook gebruik van die nuutste onderrigmetodes.  Die assesserings word gesien as `n leergeleentheid, waar die leerders hulself kan meet en ontwikkel sodat hy/sy geprikkel word om te verbeter en te groei.  Die kurrikulum sluit moderne temas en onderwerpe in wat dit toepaslik maak op die leerder se alledaagse lewe.

Die akademie word streng volgens die Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklaring (KABV) se riglyne benader, maar ons streef ook daarna om die leerders die geleentheid te bied om hul vaardighede, kennis en waardes te verbreed.  Om die leerders meer te prikkel, maak ons gebruik van ons STEM-klas (Science Technology Engineering & Mathematics) asook ander akademiese geleenthede soos olimpiades en kompetisies.

Verder is dit vir ons baie belangrik dat ons `n leerder aanmoedig om `n balans te handhaaf deur deel te neem aan verskeie sport-, kultuur- en sosiale aktiwiteite.  Op só `n wyse ontwikkel elke leerder holisties.

Die akademie moet vir elke leerder genotvol en interessant wees sodat die leerder Mikro se slagspreuk, “waar kind nog kind kan wees”, kan uitleef.