Graad 4

Akademie – Intermediêre Fase

Graad 4

Ons missie vir elke leerder is om:

  • die oorgang van die grondslagfase na die intermediêre fase so maklik as moontlik te maak.
  • die leerders in selfstandige en verantwoordelike individue te ontwikkel.
  • lopende skrif te bemeester.
  • hulle bloot te stel aan nuwe leerareas en belangstelling daarin te kweek.
  • tydsbestuur en organiseringsvaardighede suksesvol aan te leer.
  • ‘n holistiese benadering tot die leerproses te volg en die kind as ‘n geheel te ontwikkel.
  • empatie en respek vir hul medemens te ontwikkel.

Personeel

Lutzia Burger

Lutzia Burger

Onderwyseres

Hulp Gr.4 Marne

Marné Wessels

Onderwyseres

Isabelle Willemse

Isabelle Willemse

Onderwyseres

Thealize Blake

Thealize Blake

Graadhoof / Onderwyseres