Graad 7

Akademie – Seniorfase

Graad 7

In graad 7 streef ons om waardegedrewe, gebalanseerde en kwaliteit opvoeding aan leerders te bied en hulle as verantwoordelike en trotse landsburgers voor te berei. Om deur middel van akademiese uitnemendheid leerders toe te rus om, na voltooiing van graad 7, tot enige hoërskool toegelaat te word, lê ons na aan die hart. Ons streef daarna om die volgende waardes te kweek by ons leerders: integriteit, lojaliteit, respek, eerlikheid, diensbaarheid, vriendelikheid, betroubaarheid en selfstandigheid. Ons moedig leerders aan om verantwoordelikheid te neem vir hulle akademiese werk terwyl selfwerksaamheid en selfbestuur aangemoedig word.

Die selfbeeld van elke leerder word positief ontwikkel d.m.v. uitnemende onderwys om elke leerder te laat glo en voel dat hy/sy bekwaam en waardevol is. Die leerders sal tot selfdissipline gelei word deur konsekwente optrede deur opvoeders. Die leerders sal aangespoor word tot ‘n positiewe gesindheid en ingesteldheid teenoor sy/haar skool deur middel van waarde gedrewe onderrig, waar elke onderwyser sal help om die effektiwiteit van die graad en leerders te verhoog. Ons beoog ook om ’n gebalanseerde individue te ontwikkel wat in staat sal wees om hul ideale te verwesenlik deur te ‘Werk en Skep’.

Personeel

Anje_nuwe

Anje Boshoff

Onderwyseres / Graadhoof / Departementshoof: Personeel- & Oueraangeleenthede 

Jaco_nuwe

Jaco Theron

Onderwyser

Suzaan_nuwe

Suzaan van Wyk

Onderwyseres

Ruquayah Langeveldt

Onderwyser