S.T.E.M.-klas

Akademie

S.T.E.M.

Kom ons begin met waarvoor STEM staan.

STEM-klasse is hoofsaaklik afkomstig uit die Amerikaanse onderwysstelsel, deur op ander maniere te leer, hoofsaaklik met behulp van praktiese lesse waar leerders self kan eksperimenteer en speel. 

Die behoefte in onderwys regoor die wêreld het ontstaan om `n meer praktiese benadering te volg om sekere leerareas/vakke aan te leer en veral om vakke met mekaar te integreer. In graad 6 bou die leerders bv. `n Afrika-hut wat ontwerp en kuns insluit en die leerders moet ook hulle kennis in Natuurwetenskappe en Tegnologie in hierdie projek gebruik deur `n eenvoudige stroombaan te bou – waar `n liggie op `n kreatiewe manier moet skyn.  Ons skool kon nie so `n geleentheid laat verbygaan nie. Ons wil graag hê dat ons kinders moet “WERK EN SKEP”. Die STEM-klas pas perfek by ons skool se leuse in.

Hierdie klas gee vir leerders die kans om nuwe vaardighede aan te leer en ook met nuwe tegnologie en wetenskap te eksperimenteer.  Kinders leer die beste deur te speel. Die hoofdoel met dié klas is om leerders te stimuleer om probleme op te los met behulp van alledaagse goed asook tegnologie bv. robotika en programmering.  Probleemoplossingsvaardighede is die sleutel tot hierdie model.  Leerders leer om onafhanklik te funksioneer en oplossings te vind vir werklike situasies.  Hierdie afdeling van die kurrikulum fokus daarop om die leerders toekomsgerig voor te berei. 

 STEM-projekte kan deur enige leerder op enige plek gedoen word. Ons grondslagfase onderwyseresse doen reeds STEM-projekte in die klaskamer. Die STEM-klas word voltyds deur die graad 3-7’s gebruik. Ons onderwysers het self `n STEM-kurrikulum geskryf. 

 Ons het nog baie drome en planne vir die STEM-klas. Die opsies is oneindig. Die grootste droom is dat ons elke leerder in Laerskool Mikro se lewe wil verryk en stimuleer om hulle voor te berei vir die toekoms. Ons droom dat Mikro eendag sy eie Mark Shuttleworth of Elon Musk sal oplewer