Visuele Kuns

Akademie

Visuele Kuns

Visuele kuns strek oor ‘n wye veld van kreatiewe praktyke. Ons leer ‘n verskeidenheid van tegnieke en vaardighede, basiese konsepte en hoe om onsself ekspressief uit te leef. In die kunsklas word ‘n gemaklike atmosfeer gehandhaaf waar elke leerder veilig kan voel om sy kreatiwiteit te ontwikkel. Ons leer by mekaar, respekteer mekaar se verskillende idees en ons waardeer die kuns wat gemaak word.

Die kunsklas is die ideale omgewing om probleemoplossingsvaardighede te ontwikkel deur eerstehandse leerervarings. Die leerders ontwikkel die vaardighede om opbouende kritiek te kan lewer, asook om raad te kan ontvang.

By Laerskool Mikro het ons ‘n passie vir kuns in al sy vorms en leerders geniet die kuns wat ons hier skep. Die uitleef van Mikro-waardes is ‘n integrale deel van die kunsklas. Ons deel in mekaar se kreatiwiteit, terwyl ons met integriteit vir mekaar omgee en respekteer.

Laerskool Mikro bied naskoolse kunsklasse aan waar leerders die geleentheid kry om hul verbeelding verder te voed met projekte wat visuele en tasbare ervarings bied.