Ko-Kurrikulêr

Buitemuurs

L.W.O. (Leerders wat Omgee)

Die LWO spruit direk uit die idee van die ouers wat omgee. Die LWO-leiers bestaan uit gr.5-, 6- en 7-leerders. Die LWO-leiers dra `n helderkleurige kenteken sodat hulle maklik op die skoolgronde sigbaar is.

Take waarop die LWO fokus:

  1. Is beskikbaar vir maats wat tydens pouses seerkry of afgeknou word.
  2. Integreer met maats wat eensaam voorkom
  3. Fasiliteer maats wat uitdagings bied – skep veilige hawe.
  4. Maak administratiewe en terrein personeel se verjaarsdae spesiaal.
  5. Pak omgewings- en gemeenskapsprojekte aan.
  6. Neem deel aan uitreike
  7. Kom Woensdae saam met leerders wat wil, bymekaar om geestelike saadjies te plant


Die LWO speel `n baie belangrike rol by die skool deurdat hulle voorbeeldig hul waardes en mooi karakter te alle tye moet uitleef. Dis `n groeigeleentheid vir elke kind wat betrokke raak.

“Omgee is `n geskenk wat niemand kan koop. Dit is gemaak van liefde uit wortels in jou hart en mooi herinneringe nalaat…. nie net vir `n oomblik nie maar vir altyd”

MikroMik

MikroMik is ‘n buitemuurse aktiwiteit en word aangebied vir die graad 6- en 7-leerders van Mikro.

Aan die begin van die jaar word die graad 6- en 7-leerders bekend gestel aan MikroMik en hulle kan self besluit of hulle deel wil wees of nie. As ‘n leerder belangstel, moet hy of sy ‘n portefeulje opstel van foto’s (meer inligting van die portefeulje word deurgegee aan die leerder). Die betrokke onderwysers by MikroMik gaan deur elke leerder se portefeulje om hoof fotograwe te identifiseer. Die doel van die hoof fotograwe is om by sport byeenkomste en skool funksies foto’s te neem vir die skool.

Al die leerders wat aansoek doen om deel te wees van MikroMik, is outomaties deel van die span. Die leerders word verdeel volgens hulle grade, afhangend hoeveel leerders aansoek doen. Die lesse word aangebied deur onderwysers wat ondervinding het in fotografie. Daar word twee formele en twee informele lesse aangebied tydens tweede pouse. Tydens die formele lesse leer die leerders nuwe tegnieke. Daarna kry hulle “huiswerk” om foto’s te neem met die nuwe tegnieke wat hulle in die klas geleer het. Die week daarna bring hulle hul foto’s saam na die informele lesse. By die informele lesse bespreek almal saam as ‘n klas elke leerder se foto.

Elke kwartaal moet die leerders ‘n projek doen. Elke projek het ‘n tema. Ons doen dit om te kyk of hulle die verskillende tegnieke verstaan en dit kan toepas. Die projek word dan uitgestal by die skool sodat die skool kan sien wat word by MikroMik gedoen.

Geen punte word gegee vir die projekte nie – ons doen dit net vir die pret en om te leer. Daar word ook uitstappies gereël wat verband hou met fotografie.