Beheerliggaam

Ons Skool

Ampsdraers

Die beheerliggaam van Laerskool Mikro is by monde van Fedsas; die brein, oë, ore, arms, bene, hande en voete van die skool, wat namens die skool optree.  Die hoofdoel van die skoolbeheerliggaam is om deur doeltreffende leierskap, regverdige besluitneming en strategiese beplanning te lei.

Lou Hofmeyr
Voorsitter

Annemie de Jager
Ondervoorsitter en OOV

Etienne Roux
Tesourier en Finansiële voorsitter

Liza Green
Sekretaresse

Beheerliggaam

Lou Hofmeyr

Voorsitter

Annemie de Jager

Ondervoorsitter en OOV

Etienne Roux

Tesourier en Finansiële voorsitter

Stefan Conradie

Infrastruktuur

Stephanie Burgess

Regsaangeleenthede en Menslike hulpbronne

Louis Mouton

Skoolbestuur

Annarie Spreeth

Fondsinsameling en Bemarking

Jaco Theron

Veiligheid en Mediabestuur

Liza Green

Sekretaresse

Armandt Nortje

Buitemuurs