Beheerliggaam

Ons Skool

Ampsdraers

Die beheerliggaam van Laerskool Mikro is by monde van Fedsas; die brein, oë, ore, arms, bene, hande en voete van die skool, wat namens die skool optree.  Die hoofdoel van die skoolbeheerliggaam is om deur doeltreffende leierskap, regverdige besluitneming en strategiese beplanning te lei.

Christiaan van Wyk

Christiaan van Wyk
Voorsitter

Lou Hofmeyr
Ondervoorsitter

Gion Cilliers

Gion Cilliers
Tesourier

Liza Green

Liza Green
Sekretaresse

Portefeuljes

Lou Hofmeyr
Menslike hulpbronne

Gion Cilliers

Gion Cilliers
Finansies
Begroting

Elanie Swift

Elanie Swift
Oueraangeleenthede

Christiaan van Wyk

Christiaan van Wyk
IT

Johan Vermeulen

Johan Vermeulen
Infrastruktuur & Veiligheid

Annarie Spreeth

Annarie Spreeth
Strategiese beplanning
Fondsinsameling
Bemarking

Clarence Heath
Strategiese beplanning
Fondsinsameling
Bemarking

Louis Mouton

Louis Mouton
Skoolbestuur
Kurrikulum / Buitemuurs

Shandré Brown

Shandré Brown
Openbare Betrekkinge