Kos@Mikro

Raak Betrokke

Komitee

Kos@Mikro (moet op vorige bladsy in rooi blokkie ingevul word) bestaan uit `n komitee wat deur die ouers van die skool gedryf word. Hierdie komitee is verantwoordelik vir die oprigting van stalletjies en die verkoop van heerlike eetgoed tydens sportdae.

Doelstellings

  1. Om fondse in te samel wat aangewend kan word ter bevordering van die kultuur- en sportbedrywighede of projekte van die skool en waarvoor daar nie begroot is nie.

  2. Om ‘n netwerk van betrokke ouers te skep.

  3. Om skakeling tussen ouers en onderwysers te bevorder.

  4. Gelde word ook aangewend om die C.H.Kühn-fonds stu. Hierdie fonds help leerders wat nie vir toere/uitstapppies kan betaal nie.
 
 
 
 
 
 

Werkwyse

  1. Ouers wat op die komitee dien, neem beheer van ‘n spesifieke stalletjie soos deur die komitee bepaal.
  2. Ouers van kinders in Laerskool Mikro – tree op as stalletjie-houers en help met die aankope, voorbereiding en opstel van stalletjies sowel as die verkope van kos.
  3. Onderwysers in diens van Laerskool Mikro – is die skakel tussen die skool en die ouers en help met die organisasie.
 
 Kos@Mikro is beslis tot voordeel van elke kind in Laerskool Mikro en sorg vir `n feestelike atmosfeer tydens sportdae.