Mikro Mark (6 tot 10 Junie 2022)

By Mikro is daar áltyd vreugde ná ‘n eksamenvraestel. Die leerders kon elke dag smul aan ‘n warm sjokoladedrankie én ‘n eetdingetjie. Só skep almal MOED vir die volgende leersessie.